Farmers

የዕንቁላል ጣይ ዝርያ ዶሮዎች የመኖ ቀመርና የተመጣጠነ ድብልቅ መኖ ዝግጅት ማንዋል

  የዕንቁላል ጣይ ዝርያ ዶሮዎች የመኖ ቀመርና የተመጣጠነ ድብልቅ መኖ ዝግጅት ማንዋል   አገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ስላላትና ቁጥሩም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ… Read More »የዕንቁላል ጣይ ዝርያ ዶሮዎች የመኖ ቀመርና የተመጣጠነ ድብልቅ መኖ ዝግጅት ማንዋል

የአትክልት፣ የፍራፍሬና የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

  የአትክልት፣ የፍራፍሬና የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ በ2017 እንደ ሀገር ያቀድነውን መካከለኛ ገቢ ያለው ማህበረሰብ የመፍጠር ግብ ለማሳካትእየተደረገ ባለው ርብርብ የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ጉልህ… Read More »የአትክልት፣ የፍራፍሬና የስራስር ሰብሎች አመራረት ቴክኖሎጂ ፓኬጅ

የተሻሻለ የወተት ከብቶች አያያዝ መመርያ የወተት ላሞች ቤት አሰራር፣አዛባ አያያዝና አጠቃቀም

  የተሻሻለ የወተት ከብቶችየወተት ላሞች ቤት አሰራር፣አዛባአያያዝና አጠቃቀም አያያዝ መመርያ የወተት ላሞችን ምርትና ምርታማነት ከሚወስኑ ዋና ዋና ግብዓቶች ውስጥ የመኖና መጠጥ ውሀ ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛሉ፡፡… Read More »የተሻሻለ የወተት ከብቶች አያያዝ መመርያ የወተት ላሞች ቤት አሰራር፣አዛባ አያያዝና አጠቃቀም

በዶሮ ዕርባታ ላይ የተዘጋጀ አጭር የስልጠና ማኑዋል

  በዶሮ ዕርባታ ላይ የተዘጋጀ አጭር የስልጠና ማኑዋል ዶሮ ማለት የአእዋፋት ዝርያ ሆነዉ ለሰዉ ልጅ ጥቅም የሚሰጡ(እንቁላል፤ስጋ) እና በሰዉ ልጅ ቁጥጥር ስር ያሉ ወይንም ለማዳ… Read More »በዶሮ ዕርባታ ላይ የተዘጋጀ አጭር የስልጠና ማኑዋል

በዘመናዊ የዶሮ እርባታ ስራ ለአነስተኛ ዶሮ አርቢዎች የተዘጋጀ የዶሮ መኖ አዘገጃጀትና አጠቃቀም ማኑዋል (Poultry)

  በዘመናዊ የዶሮ እርባታ ስራ ለአነስተኛ ዶሮ አርቢዎች የተዘጋጀ የዶሮ መኖ አዘገጃጀትና አጠቃቀም ማኑዋል በሃገራችን በገጠርም ሆነ በከተማ ውስጥ በስፋት ከሚተገበሩ ዋና ዋና የእንስሳት እርባታ… Read More »በዘመናዊ የዶሮ እርባታ ስራ ለአነስተኛ ዶሮ አርቢዎች የተዘጋጀ የዶሮ መኖ አዘገጃጀትና አጠቃቀም ማኑዋል (Poultry)